Archiwum Kategorii: Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I

Kolizyjność z linią energetyczną i telekomunikacyjną (video) (24)

Podczas prac na zadaniu drugim projektu utworzenia alternatywnego połączenia drogi wojewódzkiej 214 z drogą krajową nr 6 czyli na odcinku od skrzyżowania z ulicą Teligi do skrzyżowania z ulicą Olimpijczyków, zaistniała kolizyjności linii energetycznej z przebiegiem jezdni. Linia napowietrzna zostanie zastąpiona podziemną. (więcej...)...
Więcej

Nowa sieć wodno-kanalizacyjna (video) (20)

Lęborczanie w pełni już korzystają ze zmodernizowanego odcinka ulicy Kusocińskiego  od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do skrzyżowania z ul. Władysława IV. Jest to pierwszy etap realizowanego projektu utworzenia alternatywnego połączenia DW214 z DK6. Pewne utrudnienia w ruchu na obecną chwilę mogą wystąpić na ul. Mieszka I gdzie są prowadzone prace związane z modernizacją sieci wodno -kanalizacyjnej. (więcej...)...
Więcej

Spójność projektów drogowych (video) (19)

Trwająca przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I utworzy alternatywne połączenie DW 214 z DK 6 jak również przyczyni się do zwiększenia spójności połączeń drogowych w Lęborku. Realizowany projekt jest komplementarny z innymi projektami drogowymi, które powstały w ostatnim czasie na terenie miasta a realizowane były ze środków pomocowych. (więcej...)...
Więcej

Nowa droga usprawni ruch samochodowy (video) (18)

W południowo - zachodniej części miasta, prowadzona jest inwestycja drogowa polegająca na utworzeniu alternatywnego połączenia DK 6 z DW 214 poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I.  Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynika z szeregu problemów, składających się na niską efektywność i spójność regionalnego systemu transportowego. Wpływ na taki stan rzeczy mają w szczególności problemy wynikające z niedostatecznej jakości połączeń drogowych w Lęborku.  (więcej...)...
Więcej

Zmieni się organizacja ruchu na DW 214 (video) (17)

Projekt Utworzenia alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I przewiduje również zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Mieszka I z ulicą Krzywoustego i skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Kaszubską. Przebudowywany odcinek ul. Krzywoustego jest częścią DW 214.  (więcej...)...
Więcej

Unijny zastrzyk (video) (16)

Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW 214 w Lęborku, finansowane jest ze środków unii europejskiej z regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. (więcej...)...
Więcej