Archiwum Kategorii: Wybory 2014

Od północy cisza wyborcza

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie „ciszy wyborczej”

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że „cisza wyborcza” rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 15 listopada 2014 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 16 listopada 2014 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania. Jednocześnie, w związku z pytaniami, Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że w okresie, o którym mowa, media m. in. mogą: - informować o przebiegu wyborów; - relacjonować głosowanie kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i innych osób biorących udział w głosowaniu; - podawać informacje o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach pod warunkiem, że zostaną wskazane wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych lub kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w danej  jednostce samorządu terytorialnego, a sposób prezentacji tej informacji nie będzie wyróżniać żadnego...
Więcej