5 marca rusza nabór do „przedszkoli”

5 marca 2014 rusza nabór do lęborskich (publicznych) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”) na rok 2014/2015 – od tego dnia będzie można składać wnioski o przyjęcie we wszystkich lęborskich placówkach (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 8).

Od tego roku  rodzice dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu nie muszą składać wniosku o przyjęcie dziecka, tylko deklarację o kontynuacji, którą należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rekrutacji, czyli przed 5 marca.

Terminy rekrutacji  wyglądają następująco:

od 5 do 31 marca 2014 r. nastąpi przyjmowanie wniosków wraz ze stosownymi dokumentami w odpowiedniej placówce.

od 1 kwietnia  do 7 kwietnia 2014 r. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne.

-  po 18 kwietnia 2014 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do lęborskich przedszkoli.

Proces rekrutacji uwzględnia szereg czynników i podzielony został na dwa etapy:

Pierwszy etap rekrutacyjny.

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Miasto Lębork  przewyższa liczbę wolnych miejsc, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-   wielodzietność rodziny kandydata;

-   niepełnosprawność kandydata;

-   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

-   praca rodzica samotnie wychowującego dziecko – 1 punkt;

-   praca obojga rodziców – 1 punkt;

-   deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki – 1 punkt;  (dotyczy wyłącznie przedszkoli)

-   rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki – 1 punkt.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*