Będzie drugi tor między Gdynią a Słupskiem

W lęborskim Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Gdańsku oraz Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni, które było poświęcone przebudowie linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk.


Poza przedstawicielami PKP PLK S.A. w spotkaniu uczestniczyli również: Wiktor Tyburski – lęborski Starosta, a także radni powiatowi – członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa, Alicja Zajączkowska – wiceburmistrz Lęborka, Ryszard Wittke – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska,  Teresa Bożek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Przedstawiciele PKP PLK S.A. poinformowali o ogłoszeniu przetargu na przygotowanie studium wykonalności dla tej inwestycji. Pozwoli ono wybrać najlepszy wariant w celu polepszenia przepustowości odcinka. Termin składania ofert mija z dniem 14 lutego br. Wykonanie studium przewidziane jest na rok 2015, a całej inwestycji do roku 2020.Środki na przebudowę mają pochodzić ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-20.

Założeniem kolei jest budowa drugiego toru na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk i zwiększenie prędkości na linii do 160 km/h. Przebudowie poddane zostaną perony, aby dostosować je do najnowszych standardów. Wykonawca studium podda dokładnej analizie wszystkie obiekty krzyżujące się z linią kolejową (drogi, wiadukty, przepusty) pod kątem ich przydatności i stanu technicznego. Analizie zostanie poddana także kwestia ewentualnej budowy ekranów akustycznych. Zadaniem wykonawcy studium będzie także szczegółowe omówienie propozycji rozwiązań m.in. z samorządami.

Na spotkaniu przedstawiciele kolei przedstawili zapis video z przejazdu na odcinku od Bożegopola do Potęgowa, ukazując rożne elementy występujące na trasie przejazdu pociągu, które będą tematem studium i które będą miały wpływ na sposób realizacji inwestycji. Na etapie tworzenia studium wykonalności omówiona zostanie także kwestia nowych przystanków lub likwidacji (przesunięcia) dotychczas istniejących.

ZOBACZ →  Pociągną drugi tor (video)

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*