Bezpłatne badania profilaktyczne

Trwają zapisy w ramach kolejnej edycji realizowanego przez Powiat Lęborski, profilaktycznego programu zdrowotnego. Badania realizuje SPS ZOZ w Lęborku. Na 2013 rok przeznaczono kwotę 78 000zł.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące akcje profilaktyczne:

1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Akcją prozdrowotną zostaną objęci mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:
1) badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
2) badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
3) badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
4) konsultacja lekarska.
Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie w Poradni Chirurgii Ogólnej /IV piętro budynku SPSZOZ w Lęborku/ pod nr telefonu 59 8635 289 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-8:00 z wyjątkiem wtorku, kiedy rejestracja trwa od 7:00-11:00.

2. Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Celem realizacji zadania profilaktycznego jest wczesne wykrywanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt.

Programem objęte będą wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego
kwalifikujące się do badania w 2013 roku.
W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:
1) porada lekarska,
2) badanie USG stawów biodrowych,
3) wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.
O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie dziecka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą przed planowanym terminem badania dziecka. Rodzice dzieci urodzonych w innym szpitalu, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego powinni samodzielnie zgłosić dziecko na badanie do SPSZOZ w Lęborku.

3. Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi .

Celem prowadzonych badań jest wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet.

Badaniami zostaną objęte kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 do 49 lat oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi.
W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:
a) badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania badania palpacyjnego przez kobietę,
b) zebranie wywiadu,
c) kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania równoczasowo – w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
d) wykonanie badania (usg, mammografia),
e) wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
f) określenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.
Na badania można rejestrować się telefonicznie /nr 59 8635 227, 598635260/ lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej /I piętro – RTG/ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

 

W ubiegłbym roku program cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że środki wyczerpały się już w 2. kwartale. Dlatego decyzją Zarządu Powiatu zwiększono je o 20 000zł – w sumie w 2012 wykorzystano 98 000zł i przebadano łącznie 1143 osoby.

1. w przypadku badań w kierunku dysplazji stawów biodrowych – przebadano 474 noworodki
2. w przypadku badań w kierunku raka prostaty – przebadano 290 mężczyzn
3. w przypadku badań w kierunku raka piersi – przebadano 379 kobiet

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*