Bezpłatne szkolenie „Zrozumieć autyzm”

26 i 27 października w Lęborku odbędą się szkolenia dla rodziców, opiekunów, terapeutów dot. autyzmu. Organizatorem szkolenia jest: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku i Starostwo Powiatowe w Lęborku

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci i osób dorosłych z autyzmem z terenów wiejskich. W zależności od wieku dziecka propomowane są dwa szkolenia: sobota – dzieci od diagnozy do 12 lat, niedziela – dzieci od 13 lat oraz dorośli. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i warsztatową popartą wieloletnią praktyką pracy z osobami autystycznymi.

Czas trwania szkolenia : od 10.00 do 15.00
Miejsca i data szkolenia: Lębork (sala szkoleniowa przy Starostwie) 26 – 27 października 2013r. dla mieszkańców powiatu lęborskiego

Bezpłatne szkolenie dla grupy 60 osobowej (sobota 30os., niedziela 30os.)

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: gdansk@zrozumiecautyzm.eu (potrzebne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy oraz wiek dziecka)

 

DZIEŃ PIERWSZYszkolenie dla rodziców małych dzieci (do 12 lat) czas trwania szkolenia od 10.00 do 15.00
„Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki.”
Cel szkolenia:
 przedstawienie rodzicom cech charakteryzujących autyzm
 wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko
 przedstawienie podstawowych metod pracy z dzieckiem w terapii behawioralnej
 zapoznanie z programami rozwijania samodzielności
 ukazanie systemów motywacji dziecka

Szkolenie składa się z części wykładowej oraz warsztatowej, w trakcie której rodzice będą mieli możliwość przećwiczenia wprowadzanych treści. W trakcie szkolenia pokazane będą również filmy z zakresu terapii z dzieckiem z autyzmem. W szkoleniu wykorzystane są techniki audiowizualne. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały z zakresu tematyki szkolenia oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

 

DZIEŃ DRUGIszkolenie dla rodziców dzieci powyżej 12 lat i dorosłych czas trwania szkolenia od 10.00 do 16.00
„Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”
U osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zachowania problemowe będące wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb u nich występujących. Zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie, utrudniają tym osobom codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiem i stanowią znaczące utrudnienie na drodze do aktywizacji zawodowej. Często zachowania problemowe przyjmują formy zachowań agresywnych i autoagresywnych i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących i osób z ich otoczenia. Zastosowanie zasad analizy zachowania w pracy nad trudnymi zachowaniami umożliwia wnikliwą analizę specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania zachowań problemowych.
Tematyka szkolenia :
Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omawiane są kwestie dotyczące przyczyn występowania zachowań trudnych, w szczególności zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz strategie zapobiegania pojawianiu się tych zachowań. Poruszany jest również temat etycznych aspektów stosowania interwencji fizycznych oraz kwestie bezpieczeństwa, które należy uwzględnić podczas ich stosowania. W części teoretycznej mowa jest również o reakcjach emocjonalnych jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowej oraz sposobach radzenia sobie z nimi.
W części praktycznej prowadzący demonstrują możliwe interwencje fizyczne w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość przećwiczyć ‘na sobie’ wszystkie z prezentowanych metod.
Szkolenie to jest tłumaczeniem i adaptacją amerykańskiego szkolenia na temat strategii zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (Strategies for Crisis Intervention and Prevention).

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*