Coroczna deratyzacja w mieście – od polowy września

W okresie od 15 września do 15 października 2013 na terenie Lęborka zostanie przeprowadzona powszechna akcja odszczurzania.

Deratyzacja obejmuje wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne oraz posesji i obiekty prywatne na ternie miasta Lęborka. W szczególności deratyzacji należy poddać posesje prywatne osób fizycznych oraz nieruchomości stanowiące własność bądź będące w użytkowaniu osób prawnych: zakłady pracy, budynki mieszkalne, biurowe, gospodarcze, produkcyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady itp., urządzenia kanalizacji sanitarnej w sieci miejskiej i przyłączach prywatnych. Właściciele i użytkownicy posesji, obiektów, zakłady pracy przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt poprzez zlecenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jednostce deratyzacyjnej. Przed rozpoczęciem akcji właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do usunięcia zanieczyszczeń, szczeg. śmieci i odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni. Gryzonie padłe w czasie akcji zostaną usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji, natomiast po jej zakończeniu należy zakopać je głęboko w ziemi, minimum 20 m. od źródła wody.

Nadzór nad akcją sprawuje Straż Miejska i PSS-E w Lęborku. Informacja o akcji deratyzacji zostanie upowszechniona w prasie lokalnej (ogłoszenia) oraz poprzez plakaty wywieszane w miejscach publicznych na terenie Lęborka. (więcej nt. akcji – Wydz. Ochrony Środowiska UM).

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*