Jest decyzja w sprawie budowy S6 – Trasy Kaszubskiej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową, którą umożliwia rozpoczęcie budowy 61-kilometrowego odcinka „ekspresówki” S6, pomiędzy obwodnicą trójmiejską i Lęborkiem. Wybrano wariant południowy.

Decyzja środowiskowa została właśnie podpisana przez Hannę Dzikowską, szefową gdańskiej RDOŚ.
- Cieszymy się, że w końcu może się rozpocząć ta bardzo ważna dla regionu inwestycja . To początek drogi, która bezpośrednio połączy Pomorze z Europą Zachodnią, ale też z pewnością przyczyni się do ożywienia gospodarczego północno zachodniej części naszego województwa. Początek jej budowy to z pewnością też dobra wiadomość dla turystów z głębi kraju odwiedzających Pomorze Środkowe, bo skróci ona czas dojazdu o kilkadziesiąt minut – mówi dyrektor Dzikowska.

Trasa Kaszubska to istotny fragment trasy ekspresowej S6 zaczynający się przy węźle obwodnicy Trójmiejskiej w Wielkim Kacku, a kończący pod Lęborkiem. Decyzja środowiskowa została wydana po tym, jak w ostatnich miesiącach inwestor uzupełnił braki w raporcie środowiskowym wymaganym przez RDOŚ. Zostały też wypełnione ustawowe wymogi dotyczące udziału społeczeństwa w tym administracyjnym procesie.

Kolejnym etapem procedury po ogłoszeniu decyzji jest możliwość składania od niej odwołań.

- Mamy nadzieję, że nie będzie ich za wiele, bo ten dokument został przygotowany po szczegółowych konsultacjach i uwagach ze strony lokalnych społeczności, obok których droga będzie przebiegać – mówi dyrektor Dzikowska.

Odwołania będą rozpatrywane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Decyzja dla Trasy Kaszubskiej miała trzyletnią burzliwą historię. Opartą o trudną współpracę pomiędzy inwestorem a RDOŚ a wymuszoną przez procedurę ocen odziaływania na środowisko. Po pięciokrotnym aneksowaniu wielotomowej dokumentacji oraz powtórnym wariantowaniu przebiegu trasy wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został uwzględniony przez RDOŚ. Warunki środowiskowe realizacji Trasy Kaszubskiej zostały Określone dla wnioskowanego wariantu IIa2 ( z korektą przebiegu przy jednostce wojskowej w Lęborku). Obejmują one ocenę oddziaływania drogi na ludzi oraz środowisko – w decyzji określono dopuszczone terminy prowadzenia robót, wskazano elementy ochrony wód, siedlisk, gatunków zwierząt oraz usytuowania ekranów, które muszą znaleźć się w projekcie budowlanym. To znaczy szczegółowo wyznaczono, gdzie maja być wykonane ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, bądź inne działania ograniczające negatywne oddziaływanie drogi.

Na inwestora nałożony też został obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej po wykonaniu inwestycji dla oceny skuteczności wykonanych urządzeń chroniących środowisko. W procedurze ocen oddziaływania na środowisko aktywnie uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, jak też samorządy gmin zlokalizowanych wzdłuż drogi. Wszyscy mogli złożyć uwagi i wnioski, które zostały rozpatrzone w decyzji.

Kolejny odcinek S6 połączy Trasę Kaszubską z obwodnicą Słupska. W gdańskiej RDOŚ kilka miesięcy temu rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla niego decyzji środowiskowej na podstawie poprawionego wniosku złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło:

http://www.gdansk.rdos.gov.pl/

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*