Komendant zabrał głos – „ŁEBA BARDZO BEZPIECZNA”

Poniżej prezentujemy Oświadczenie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku insp. Jacka Partyki na temat bezpieczeństwa na teremie miasta Łeby.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie publikacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie miasta Łeba, chciałbym odnieść się do ich treści.

Efektem pracy policjantów z komisariatu w Łebie jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa zarówno w mieście, jak i na terenie całej gminy. Tylko w ciągu 7 miesięcy br. zmniejszyła się o prawie 30% liczba popełnianych przestępstw kryminalnych, jednocześnie wzrosła skuteczność wykrywcza Policji. Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma współpraca z innymi służbami oraz sygnały od mieszkańców przekazywane m.in. na debatach społecznych.

Niewielkie wsparcie finansowe otrzymane od samorządów lokalnych jest wydatkowane w całości na cele prewencyjne m.in. zwiększenie ilości patroli w terenie oraz prowadzenie działań profilaktycznych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych często bardzo tragicznych w skutkach.

W bieżącym roku Policja lęborska otrzymała od miasta Łeba pomoc finansową w wysokości 10 tys. złotych. Całość kwoty przekazana została na zwiększenie ilości patroli pełniących służbę w sezonie letnim w Łebie. Wykorzystując to wsparcie oraz pomoc finansową uzyskaną od Powiatu Lęborskiego, codziennie do służby na terenie podległym
Komisariatowi Policji w Łebie, kierowanych jest dodatkowo kilkunastu policjantów. Policja stoi na straży przestrzegania praworządności, a swoich działań nigdy nie uzależnia od ewentualnego wsparcia finansowego samorządów.

Posiadamy wystarczające środki do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na właściwym poziomie.

Biorąc pod uwagę pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, znacznie wzrosły efekty pracy policjantów Komisariatu Policji w Łebie. Wspomnieć należy również, że duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma też współpraca z innymi formacjami mundurowymi oraz sygnały od mieszkańców przekazywane na debatach społecznych lub bezpośrednio policjantom.

W analizowanym okresie ograniczono ilość popełnianych przestępstw kryminalnych o 29,5%, w tym pospolitych, tych najbardziej uciążliwych dla ludzi (kradzieży, włamań, zniszczeń mienia, przestępstw rozbójniczych, bójek, pobić i uszkodzeń ciała) o 26,6%.

W tych kategoriach przestępstw znacznie wzrosła skuteczność wykrywcza Policji. Wskaźnik wszystkich wykrytych przestępstw ogółem wzrósł o 20%, kryminalnych o ponad 24%, przestępstw pospolitych o ponad 31%.

Poniżej prezentuję Państwu wykresy, które świadczą wprost, że miasto Łeba i gm. Wicko pomimo znacznego ograniczenia przez samorząd lokalny wsparcia finansowego, są miejscami bardzo bezpiecznymi.

 


Komendant Powiatowy Policji
w Lęborku

insp. Jacek Partyka

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*