Konferencja nt. szkolnictwa

Starostwo Powiatowe w Lęborku zaprasza na konferencję „Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy?”, która odbędzie się 11.10.2013r. od godz. 11:00 w sali audiowizualnej ZSM-I w Lęborku.

Organizacja systemu edukacji jest jednym z priorytetowych zadań samorządu powiatowego. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna (demograficzna, zawodowa) wymaga wyjątkowo elastycznego i jednocześnie dynamicznego podejścia do systemu oświaty.

Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest możliwie szybka reakcja na potrzeby rynku pracy i dostosowywanie oferty edukacyjnej do jego potrzeb. Takie działania pozwalają kształcić młodzież, która po zakończeniu nauki będzie mogła swobodnie rozpocząć karierę zawodową.

W celu efektywniejszego zarządzania oświatą, na początku 2013 roku z inicjatywy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego oraz we współpracy ze Starostą Lęborskim prace rozpoczął Zespół ds. oświaty.

W jego skład weszli, oprócz przedstawicieli organu prowadzącego oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, osoby reprezentujące: przedsiębiorców, rzemieślników, związki zawodowe nauczycieli, urzędnicy z poszczególnych gmin, nauczyciele i dyrektorzy szkół wszystkich typów, w tym szkół niepublicznych.

Interdyscyplinarny charakter Zespołu zapewnia, że projektowane rozwiązania z zakresu edukacji będą oparte na porozumieniu wielu środowisk, które wspierane wiedzą praktyczną i oczekiwaniami pracodawców przyczynią się do dynamicznego rozwoju systemu oświaty w Powiecie Lęborskim.

Jednym z pierwszych wniosków Zespołu było zorganizowanie konferencji, na której omówiony zostanie stan oświaty oraz wyznaczone najważniejsze kierunki jej rozwoju na najbliższe lata.

Konferencja objęta została patronatem Wiceprezesa Zarządu “Pracodawców Pomorza” Pana Marka Stawskiego oraz Starosty Lęborskiego Pana Wiktora Tyburskiego.

Konferencja ma charakter otwarty.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*