Konkursy ofert na zadania publiczne miasta

Burmistrz Lęborka ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania publiczne miasta Lęborka.

- w zakresie pomocy społecznej: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Stop uzależnieniom 2013 oraz Stop przemocy 2013, Pomoc żywnościowa 2013, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Integracja 2013,

- w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. Wsparcie psychologiczne 2013, Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zadanie pn. Stop uzależnieniom  obejmuje zadanie takie jak: rehabilitacja społeczna, poradnictwo dla osób uzależnionych, współuzależnionych, prowadzenie klubów, profilaktyki środowiskowej, działań edukacyjnych i grup wsparcia.

Realizacja styczeń-grudzień 2013 rok. Środki przeznaczone na realizację zadania: do kwoty 69 tys. zł. Termin składania ofert do 12.12.2012, godz. 11.00.

 

Zadanie Stop przemocy 2013 obejmuje zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacja styczeń-grudzień 2013. Środki przeznaczone na realizację zadania: 5 tys. zł. Oferty można składać do 14 grudnia 2012, godz. 11.00.

 

Pomoc żywnościowa 2013 – zadanie obejmuje łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, w tym wsparcie działalności Banków Żywności. Realizacja styczeń-grudzień 2013 Środki publiczne na zadanie: do 26 tys. zł. Oferty można składać do 12.12.2012r. godz. 11.00.

 

Integracja 2013 – rodzaj zadania: wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez działalność integrującą środowisko. Realizacja styczeń-grudzień 2013. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 tys. zł. Termin składania ofert: do 14 grudnia 2012.

 

Wsparcie psychologiczne 2013 – wspieranie działalności edukacyjnej i nabywania praktycznych umiejętności w zakresie wsparcia psychologicznego. Realizacja styczeń-grudzień 2013. Wysokość środków publicznych na to zadanie: 9 tys. zł. Termin składania ofert: do 14.12.2012 godz. 11.00.

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. Wysokość środków na zadanie: 45 tys. zł. Realizacja zadania – od 2.01. do 28.06.2013r., oferty można składać do 14.12.2012 godz.11.00.

 

Wszystkie oferty składać należy w Kancelarii Ogólnej UM, a zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określone są w specyfikacji dostępnej na stronie www.bip.um.lebork.pl

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*