Podnieśli podatki o 4 % (video)

W czasie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Lęborka.

Uchwała przewiduje wzrost stawek podatkowych na rok 2014 o 4%.

W uzasadnieniu czytamy „W związku z tym, że obecne stawki podatkowe znacząco odbiegają od stawek obowiązujących w innych miastach naszego regionu proponuje się przyjęcie stawek określonych w załączniku do uchwały. Mimo zaproponowanych zmian stawek na 2014 rok będą one niższe niż w większości miast naszego regionu.”

W wyniku zaplanowanych zmian dochody bieżące budżetu miasta na rok 2014 wzrosną o kwotę około 459 000,00 zł.

VideoPodnieśli podatki o 4 %

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (nowe stawki)

 

Roczna stawka podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka wynosi:

   1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od1 mkw. pow. użytkowej

0,62zł

  2.  Od  budynków lub ich części związanych   z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części  zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej-od1 mkw. pow. użytkowej

18,96 zł

  3. Od budynków lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od1 mkw. powierzchni użytkowej

8,84 zł

  4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   – od1 mkw. powierzchni użytkowej

4,25 zł

  5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym:a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od1 mkw. powierzchni użytkowej

6,49 zł

b)będących wyłącznie pomieszczeniami na opał, pralniami-suszarniami, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu lub budynku mieszkalnego 1)      - od1 m kw. powierzchni użytkowej

0,62 zł

c)będących wyłącznie ubikacjami, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu lub budynku mieszkalnego 2) – od1 m kw. powierzchni użytkowej

0,10 zł

d) inne – od1 mkw. powierzchni użytkowej

6,51 zł

  6. Budowle – od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

  7. Od gruntów :a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od1 mkw. powierzchni

0,76 zł

b) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od1 mkw. powierzchni

0,25 zł

  8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od1 hapowierzchni

3,68 zł

1)         Należy  przez  to  rozumieć  brak składów opału, pralni-suszarni w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym

2)         Należy przez  to  rozumieć  brak  ubikacji  w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • email
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Blip
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Wykop

1 komentarz

 1. donald

  Ostatni raz biorę udział w jakichkolwiek wyborach? Rządzą nami nieudacznicy !

Dodaj komentarz

*