Policjanci w Gimnazjum

Policjanci z Lęborka przeprowadzili w gimnazjum, w Bukowinie spotkania z młodzieżą na temat zagrożenia jakie niesie zażywanie środków odurzających, przemoc oraz zagrożenia w internecie. Wizyta miała charakter prewencyjny mający na celu zwrócenie uwagi prawne konsekwencje niewłaściwych, niezgodnych z prawem zachowań młodzieży.

W piątek policjanci zajmujący się prewencją kryminalną zostali zaproszeni przez dyrekcję Zespołu Szkół w Bukowinie na spotkanie z gimnazjalistami w celu przeprowadzenia zajęć informacyjno-prewencyjnych na temat zagrożeń środkami odurzającymi, przemocą oraz cyberprzemocą i odpowiedzialności karnej nieletnich. Spotkania odbyło się w dwóch grupach i wzięli w nich udział wszyscy gimnazjaliści. W pierwszej części spotkania policjantka zajmująca się problematyką przemocy i prewencją kryminalną omówiła konsekwencje zażywania przez młodzież środków odurzających w tym dopalaczy. Przedstawiła również aspekty prawne zachowań związanych z nękaniem i przemocą psychiczna w szkole. Poinformowała również o odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadkach popełnienia przez nich czynów karalnych. Drugą część pogadanki przeprowadził policjant, który przedstawił problematykę cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania internetu m.in. dotyczących ochrony wizerunku przy korzystaniu z portali społecznościowych. Ponadto omówiono tematykę związaną z zabezpieczaniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościowych oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom. Policjanci przedstawili również aspekty prawne i odpowiedzialność karną za czyny związane z tego typu przestępczością.
Spotkanie odbyło się w celach prewencyjnych, aby zwrócić większą uwagę uczniów na problem zażywania środków odurzających przez młodzież oraz uświadomić jak łatwo popełnić przestępstwo niewłaściwie korzystając z internetu. Podobne spotkania odbyły się już w kilku szkołach i policjanci zapowiadają, że jeżeli będzie takie zapotrzebowanie ze strony dyrekcji szkół, policjanci chętnie przekażą swoją wiedzę.

Video - Policjanci w Gimnazjum

YouTube Preview Image


asp. Daniel Pańczyszyn
Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego Policji
w Lęborku

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*