Powstała Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego

18 września 2013r. w Lęborku zawiązała się Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych. Skład Rady wybrały spośród siebie organizacje z powiatu lęborskiego (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe).

Koncepcja powstania Rady narodziła się w Stowarzyszeniu EDUQ z Lęborka. Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się 14 czerwca 2013 r. W ciągu następnych miesięcy zespół ten zajął się opracowaniem regulaminu Rady i przygotowaniem Forum, na którym dokonano wyboru członków Rady.

- Cieszymy się, że dzięki oddolnej inicjatywie w powiecie lęborskim powstała formalna reprezentacja sektora pozarządowego, która będzie działała na rzecz i w interesie lęborskich NGO. Chcielibyśmy, aby Rada stała się również członkiem międzysektorowego partnerstwa lokalnego, które będzie miało wpływ na sposób dysponowania środkami funduszy unijnych i z innych źródeł. Ma być to również organ konsultacyjno–doradczy – wyjaśnia Alina Felger-Kotkiewicz, Zastępca Przewodniczącej nowo powstałej Rady.

Zgodnie z regulaminem Rada liczy 9 osób (5 przedstawicieli Lęborka i po jednym z gmin powiatu lęborskiego). Taki podział miejsc, zgodny z opracowanym regulaminem jest proporcjonalny do liczby organizacji pozarządowych funkcjonujących w poszczególnych gminach. W wyniku tajnego głosowania do Rady zostali wybrani:
Elżbieta Godderis – Fundacja Wspieranie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych WISE (Lębork), którą wyłoniona Rada wybrała na Przewodniczącą Rady OPPL
Alina Fegler-Kotkiewicz – Stowarzyszenie EDUQ (Lębork) – Zastępca Przewodniczącej
Janusz Pomorski – LKS Pogoń Lębork (Lębork) – Sekretarz
Kamil Chitruszko – Stowarzyszenie Lew Lębork (Lębork)
Anna Drzazgowska – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Wicko – Inicjatywa (Wicko)
Hanna Janczak – Regionalne Centrum Młodzieży (Lębork)
Małgorzata Korszla – Łebskie Towarzystwo Oświatowe (Łeba)
Anna Liwska – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach (Cewice)
Krzysztof Pruszak – Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera (Nowa Wieś Lęborska)

- Po wyborze mojej osoby na Przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego, a także reprezentantkę tejże Rady do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych czuję wielką odpowiedzialność. Istnieje potrzeba realnej reprezentacji wszystkich organizacji pozarządowych naszego powiatu i partnerstwa z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Lęborku, Łebie, Nowe Wsi Lęborskiej, Wicku, Cewicach, a przede wszystkim z Samorządem Powiatu Lęborskiego – Starostwem oraz z innymi partnerami życia społecznego naszego powiatu, województwa, kraju i partnerami zagranicznymi – mówi Przewodnicząca Rady Elżbieta Godderis. – Mam nadzieję na stworzenie wspólnej płaszczyzny działania, zaktywizowanie wszystkich organizacji, wzajemną pomoc, wymianę wiedzy i doświadczeń, ścisłą współpracę w myśl hasła „Razem można więcej”. Ufam, że Rada nie tylko będzie pomocnym ciałem doradczym w tworzeniu aktów prawnych dotyczących działalności trzeciego sektora, opiniowaniu projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego, ale przyniesie rozwiązania nurtujących problemów, integrując społeczeństwo organizacji pozarządowych w powiecie lęborskim. 9 członków Rady otrzymało autentyczny mandat społeczny od organizacji z powiatu lęborskiego w demokratycznych wyborach. Mamy nadzieję, że fakt ten zwiększy gotowość władz lokalnych do podejmowania konsultacji i negocjacji, a wzmacniając pozycje NGOs da poważnego partnera w tworzeniu polityki rozwoju lokalnego – rozwijając wzajemne pozarządowo- samorządowe relacje.

Zgodnie z regulaminem świeżo powstałej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego do jej zadań należy:
- Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu lęborskiego, województwa, kraju i partnerami zagranicznymi.
- Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.
- Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w poszczególnych gminach, powiecie, województwie, kraju i za granicą.
- Działania integracyjne sektora pozarządowego: (m.in. organizacja corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych, współpraca z innymi partnerami oraz współpraca międzynarodowa).
- Wybór przedstawiciela do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
- Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.
- Promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarządowych.
- Opiniowanie i rekomendowanie organizacji pozarządowych powiatu lęborskiego.
- Współtworzenie programów współpracy samorządów lokalnych powiatu lęborskiego z organizacjami pozarządowymi.
- Monitorowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Lęborskiego z organizacjami pozarządowymi.
- Udział w Komisjach Konkursowych w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy gminne i powiatowe.
- Do 30.06. każdego roku Rada przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności przed Forum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie 18 września br. w Szkole Muzycznej oprócz wyborów miał także aspekt praktyczny. Marek Olechnowicz – Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w wystąpieniu przedstawił i przypomniał o ważnej roli i zadaniach Rad Organizacji Pozarządowych, a także moderował wybory władz Rady powiatu lęborskiego.
Programy współpracy jako narzędzie realizacji misji III sektora przedstawił drugi gość spotkania – Jerzy Boczoń, współzałożyciel, członek zarządu i dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*