Rajd Rowerowy z Biblioteką – Zaproszenie

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.

Zapraszamy do udziału w rajdzie dnia 21 czerwca o godz. 10:00.

Start: Parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku

Meta: Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska

Przebieg trasy, ok. 15 km
LĘBORK, przejazd ulicami Czołgistów, Cisowa, Gliniana, Kolejarzy – droga gruntowa do LEŚNIC – CHOCIELEWKO – REDKOWICE – NOWA WIEŚ LĘBORSKA, przejazd ulicami Mostowa, Dworcowa, zakończenie przy Bibliotece.

Rajd ma charakter rekreacyjny, promujący głównie atrakcje naszego regionu, m.in: Chocielewko z czaplińcem i hodowlą danieli oraz starym poewangelickim kościołem. Neogotycki kamienny kościół z lat 1922-26, zbudowano z inspiracji marszałka polnego Augusta von Mackensena, by upamiętnić poległych w pierwszej wojnie światowej mieszkańców Chocielewka.

Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, przeciwstawienie się stereotypowemu postrzeganiu biblioteki i bibliotekarzy oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Organizatorami rajdu są: Biblioteka Publiczna Gminy Cewice, Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Lęborskie Stowarzyszenie Rowerowe „Lew Lębork”.

Uczestnicy są zobowiązani jedynie do stawienia się na czas i udziału w rajdzie. Kolorem akcji jest pomarańczowy dlatego zachęcamy do ubioru lub zaopatrzenia się w gadżety w tej tonacji.

Informujemy, że zostały jeszcze wolne miejsca na rajd Odjazdowy Bibliotekarz! Zapisać można się w sekretariacie biblioteki. Kontakt: nr tel.: 59/8622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dla uczestników mamy niespodziankę – pomarańczowe koszulki z logo „Odjazdowy Bibliotekarz” – do odbioru w piątek w sekretariacie MBP w Lęborku.

REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. Udział w rajdzie jest nieodpłatny, mogą w nim uczestniczyć jedynie osoby, które zapisały się w wyznaczonym terminie (do 13 czerwca).
3. W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
4. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa
o Ruchu Drogowym.
5. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych oraz zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych.
6. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe. Służby te wyróżniają się żółto-czarnymi koszulkami z napisem LEW LĘBORK
7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
8. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
9. Osoby biorące udział w rajdzie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
10. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
11. Z treścią regulaminu rajdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.biblioteka.lebork.pl. Regulamin będzie dostępny także w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*