Rewitalizacja Społeczna Lęborka

„Rewitalizacja Społeczna Lęborka” to nazwa programu rewitalizacji społecznej  realizowanego w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”.

Liderem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, a jego Partnerem w realizacji zadań Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „SZANSA” z Lęborka.
Jego głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie spójności społecznej. Realizacja projektu trwa od lutego do listopada 2014.

W lutym 2014 roku Gmina Miasto Lębork podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Ogólną grupę docelową Programu Rewitalizacji Społecznej stanowią osoby zamieszkujące obszary uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lęborka. Spośród ogólnej grupy docelowej wyszczególniono kilka podgrup docelowych przy realizacji konkretnych zadań,  z uwzględnieniem kryterium wieku, w tym:

1. Dorośli (ogólnie rodzice) – rodzice, którzy nie radzą sobie z wychowaniem dzieci, rodzice, którzy mają problemy małżeńskie, rodzice, którzy mają problem  z komunikacją, których dzieci nie radzą sobie z nauką, których dzieci mają problem  z adaptacją w otoczeniu, z akceptacją otoczenia, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne itp.

2. Dzieci i młodzież w różnym wieku (przedziały wiekowe 6-12 i 13-18 lat) – dzieci, które nie radzą sobie z różnymi problemami w środowisku szkolnym i najbliższym otoczeniu, dzieci które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem środkami psychoaktywnymi itp., dzieci które mają problem w komunikacji np.  z rówieśnikami, dzieci z rodzin niepełnych potrzebując wsparcia, dzieci, z rodzin zubożałych, których rodzice nadużywają środków odurzających, psychoaktywnych itp.,

3. Seniorzy w wieku 60+,

4. Osoby bezrobotne zamieszkałe w wieku 18-35 l., zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*