Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 roku

W nowym roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników zostaną objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do:

- klasy VI szkoły podstawowej,

- klasy III gimnazjum

- zasadniczej szkoły zawodowej,

- liceum ogólnokształcącego,

- technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Szczegółowe informacje o kryteriach, zakresie, wysokości dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” uzyskać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*