Studia za darmo

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie po raz czwarty otrzymała fundusze na kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL na lata 2007-20013.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, co wpłynie na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz społeczeństwa. W efekcie ukończenia studiów pomostowych pielęgniarki i położne uzupełnią swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, co z kolei umożliwi dalszy rozwój zawodowy i stwarza możliwość kontynuacji kształcenia/doskonalenia zawodowego np. na uzupełniających studiach magisterskich.

Rekrutacja do 5 marca !

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

www.kpsw.pl, tel. 58 6722550

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*