Szósty Lęborski Photo Day – zaproszenie

Lęborski Klub Fotograficzny działający przy Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” zaprasza wszystkich chętnych w dniu 22 listopada (sobota) o godz. 9:30 do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku na szósty Lęborski Photo Day.

Miłośnicy fotografowania będą mieli okazję wykonania zdjęć w Sanktuarium.

Regulamin konkursu fotograficznego w ramach Szóstego Lęborskiego Photo Day na terenie Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku w dniu 22.11.2014 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego w ramach „Szóstego Lęborskiego Photo Day” jest Lęborski Klub Fotograficzny działający w strukturach Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”.
2. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć zrobionych podczas „Szóstego Lęborskiego Photo Day”.
3. Prace nagrodzone oraz dodatkowo wyróżnione zostaną wystawione w Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia

§ 2 Warunki konkursu
1. Uczestnicy

a) W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy akcji Szósty Lęborski Photo Day na terenie Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w dniu 22.11.2014 r..
b) W Konkursie mogą brać udział wyłącznie zdjęcia zrobione podczas akcji „Szósty Lęborski Photo Day” na terenie Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w dniu 22.11.2014 r.

2. Zasady uczestnictwa

a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do dnia 14 grudnia 2014, do godz. 24.00 maksymalnie pięciu zdjęć w dowolnej formie elektronicznej.
Zdjęcia można przesyłać drogą e-mailową na adres lkf-lebork@wp.pl lub dostarczyć osobiście na nośnikach statycznych (płyta CD, pendrive) do Centrum Informacji Turystycznej przy Alei Niepodległości 6 w Lęborku.
Do zdjęć należy dołączyć informacje o uczestniku konkursu: Imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz kontaktowy numer telefonu.

b) Wybór zwycięzców przez Jury
Jury konkursowe składa się z członków Lęborskiego Klubu Fotograficznego. Zadaniem Jury jest wskazanie osób, które zgłosiły swoje prace do Konkursu i otrzymają nagrody.
Jury obradować będzie podczas spotkania członków Klubu w dniu 18.12.2014
c) Harmonogram Konkursu jest następujący:
22.11.2014 r. – Szósty Lęborski Photo Day
22.11.2014-14.12.2014r. – zgłaszanie prac konkursowych
18.12.2014r. – obrady Jury konkursowego
15.01. 2015 r. – ogłoszenie wyników Konkursu podczas wernisażu wystawy prac konkursowych

§ 3 Prawa autorskie do zdjęć

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do wykonanej pracy podczas Szóstego Lęborskiego Photo Day

2. Uczestnik Szóstego Lęborskiego Photo Day udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z dostarczonych fotografii do celów organizacji wystawy prac oraz publikacji internetowej.

3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac \ fotografii z Szóstego Lęborskiego Photo Day.

4. Uczestnik Szóstego Lęborskiego Photo Day wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko przez organizatora Lęborski Klub Fotograficzny

5. Uczestnik Szóstego Lęborskiego Photo Day zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na jego pracach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora akcji wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej.
6. Uczestnik Szóstego Lęborskiego Photo Day dodatkowo zapewnia iż uzyskał zgodę na publikację wizerunku od osób uwiecznionych na fotografii.

§ 4 Nagrody

a) Zwycięzcami Konkursu będą osoby wyłonione przez konkursowe Jury .
b) Ogłoszenie wyników oraz ich odbiór nagród nastąpi podczas wernisażu prac konkursowych w dniu 15.01.2014
Nagrodzeni którzy nie będą mogli odebrać nagród w dniu wernisażu zostaną telefonicznie lub e-mailowo poinformowani o innym terminie oraz miejscu odbioru nagrody.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;
b) udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Lęborskiego Klubu Fotograficznego oraz w siedzibie Organizatora Konkursu w Lęborku, Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia przy Alei Niepodległości.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez powiadomienia Uczestnika i bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania Konkursu, unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmiany podanych terminów.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*