Terminy oświadczeń i opłat dla przedsiębiorców

Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2013 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości (brutto) sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok oraz wniesienia  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.


Opłaty można dokonać w kasie BGŻ przy Urzędzie Miejskim w Lęborku lub na rachunek bankowy:  Bank Gospodarki Żywnościowej  nr 82 2030 0045 1110 0000 0219 7910.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dokonania opłaty lub nie złożenia oświadczenia – wymaganych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. spowoduje wygaszenie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Lęborka i tym samym brak możliwości dalszej sprzedaży napojów alkoholowych.
Czego skutkiem będzie fakt, że przedsiębiorca, którego zezwolenie wygaśnie na skutek nie dokonania stosownej opłaty lub nie złożenia oświadczenia będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*