Zapłacisz za parkowanie przy szpitalu. Podajemy cennik

Z dniem 29.11.2013r. wszystkie miejsca parkingowe znajdujące się na terenie SPS ZOZ w Lęborku, zostały przekształcone w PŁATNY PARKING NIESTRZEŻONY.

Na terenie parkingu SPS ZOZ znajduje się 130 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pacjentów, pracowników oraz osób dowożących lub odwiedzających chorych na oddziałach szpitalnych.

Główną przesłanką przebudowy i reorganizacji terenów wewnętrznych Szpitala jest przede wszystkim uporządkowanie i wyregulowanie ruchu wewnętrznego pojazdów wraz z wprowadzeniem uprzywilejowanego, bezkolizyjnego ruchu pojazdów ratunkowych (dedykowany pas wjazdowy od strony ul. Węgrzynowicza).

W celu zapewnienia płynności ruchu na terenie Szpitala zainstalowany został nowoczesny system parkingowy, w którego skład wchodzą bramki sprzężone z automatami wydającymi bilety parkingowe oraz automat kasowy, służący do rozliczania czasu parkowania.

Ze względu na specyfikę działalności Szpitala, zagwarantowany został 10 minutowy okres bezpłatnego parkowania, przeznaczony dla wszystkich osób, które dowożą chorych na oddziały szpitalne, do poradni specjalistycznych lub zabiegi rehabilitacyjne. W tym przypadku, wjazd oraz wyjazd z terenu Szpitala odbywa się na podstawie wydanego biletu parkingowego bez konieczności rozliczania czasu parkowania w automacie kasowym.

Wszystkie osoby planujące dłuższy postój na parkingu SPS ZOZ w Lęborku zobowiązane będą do uiszczenia opłaty parkingowej w znajdującym się obok budynku administracji Szpitala automacie kasowym, tuż przed opuszczeniem terenu SPS ZOZ w Lęborku.

Cennik opłat za parkowanie.

1) Do 10 minut – bez opłat

2) Do 1 godziny – 3 zł

3) Za kolejne godziny:
- od 2 godziny do 5 godziny – za każdą rozpoczętą godzinę 2 zł
- od 6 godziny – za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł

4) Opłaty za korzystanie z parkingu na podstawie aktywowanych kart pracowników SPSZOZ w Lęborku zgodnie z § 6 ust. 4 i 6 Regulaminu parkingu
– za 1 miesiąc kalendarzowy 15 zł

5) Opłaty za korzystanie z parkingu na podstawie kart abonamentowych wydanych zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu parkingu
– za 1 miesiąc kalendarzowy 20 zł

6) Opłata parkingowa w sytuacji zgubienia lub zniszczenia biletu parkingowego lub karty abonamentowej – 50 zł

7) Opłata za wydanie karty abonamentowej – 10 zł

8) Opłata uzupełniająca naliczana w przypadku gdy pojazd nie opuści parkingu w ciągu 10 minut od uiszczenia opłaty zasadniczej, za okres od momentu ostatniego opłacenia biletu parkingowego w wysokości: 3 zł za pierwszą, rozpoczętą godzinę, 2 zł za rozpoczętą 2, 3, 4 i 5 godzinę oraz 1 zł za 6 i każdą kolejną rozpoczętą godzinę tego okresu.

Zwolnione od opłat za parkowanie są:
• pojazdy zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego,
• pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej,
Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem
czynności służbowych,
• pojazdy zaopatrzenia SPSZOZ w Lęborku, pojazdy podmiotów świadczących usługi inne niż
medyczne na rzecz SPSZOZ w Lęborku, pojazdy zaopatrzenia podmiotów świadczących usługi
na terenie SPSZOZ w Lęborku.

Szczegółowe informację  na temat zasad oraz wysokości opłat za parkowanie zostały przedstawione w Regulaminie oraz Cenniku usług parkingowych, które są wywieszone na terenie SPS ZOZ oraz są dostępne na stronie Internetowej Szpitala (www.szpital-lebork.com.pl)

Przebudowa i reorganizacja terenów parkingowych wokół SPS ZOZ stanowi końcowy etap modernizacji całego kompleksu SPS ZOZ w Lęborku.

mat. prasowy SPS ZOZ Lębork

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*