Zarejestruj się na bezpłatne badania

Powiat Lęborski w 2015 roku realizuje następujące bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców naszego powiatu. Świadczenia realizuje SPSZOZ w Lęborku.

  1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego.

W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

1) badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,

2) badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,

3) badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,

4) konsultacja lekarska.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni zgłaszają się osobiście do centralnej rejestracji, w godzinach od 8:00-11:00 /IV piętro budynku SPSZOZ w Lęborku/. W memencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie – w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku – nr telefonu 59 8635 289, 59 8635 283, jednak
w dalszej kolejności należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

 

 2. Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku.

W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

1) porada lekarska,

2) badanie USG stawów biodrowych,

3) wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki

zaopatrzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie dziecka
z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą przed planowanym terminem badania dziecka. Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku – nr tel. 59 8635 289, 59 8635 283 lub zgłaszać się osobiście. Badania realizowane będą we wtorki o godz. 8.00
w  Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej /IV piętro SPSZOZ w Lęborku/.

 

 3. Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi.

Badaniami objęte są kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 do 49 lat oraz po 70 roku życia, które
w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi.

W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

a) badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania

badania palpacyjnego przez kobietę,

b) zebranie wywiadu,

c) kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania

równoczasowo – w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),

d) wykonanie badania (usg, mammografia),

e) wydanie wyniku przeprowadzonego badania,

f) określenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia

patologii wymagającej leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie /nr 59 8635 227, 598635260/ lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej /I piętro – RTG/ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Podziel się na:
 • Facebook
 • email
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Blip
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Wykop

1 komentarz

 1. adi

  tylko usg na prostate nie osiagalne a termin moze marzec moze kw—–itd mowa rejestracjl

Dodaj komentarz

*