6. Podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe

 

1. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku 84-300 Lębork ul. Kossaka 91 -95
Decyzja BM Nr 2/2007 z 02.02.2007 ważna do 20.02.2017 odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

2. Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk 84-312 Cewice, Osowo Lęborskie 24 A
Decyzja BM Nr 3/2007 z 23.03.2007 ważna do 10.04.2017 nieczystości stałe i płynne

3. Mechanika Blacharstwo Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Transportowe Kazimierz Szur 84-300 Lębork ul. Wierzbowa 1
Decyzja BM z 06.03.2012 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i usuwanie nieczystości ciekłych ważna do 10.03.2022 r.
4. TRANSPORT ASENIZACYJNY Jerzy Keller ul. Topolowa 9, 84-353 Mosty
Decyzja BM z 27.07.2009 ważna 03.08.2009- 04.08.2019 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w obrębie miasta Lęborka

5. TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. Sandomierska 46, 80-051 Gdańsk
Decyzja BM Nr 4/2007 z 27.03.2007 ważna do 10.04.2017 opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w obrębie miasta Lęborka

6. KING SOMMER Sp. z o. o.  ul. Miedziana 10 76-200 Słupsk
Decyzja BM z 06.08.2010 ważna do 06.08.2020 opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie w tym transporcie nieczystości ciekłych odbieranych od właścicieli nieruchomości w obrębie miasta Lęborka

7. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
Decyzja BM z 07.09.2009 ważna 16.09.2009 – 17.09.2019 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w obrębie miasta Lęborka