1. Gospodarka odpadami. Akty Prawne

 

1. USTAWA z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

 

2. UCHWAŁA NR XXIII – 357/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork

 

3. UCHWAŁA NR XXVII-457/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 czerwca 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXIII – 357/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork

 

4. UCHWAŁA NR XXIII – 358/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

5. UCHWAŁA NR XXVII-459/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 czerwca 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXIII-358/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

6. UCHWAŁA NR XXIII-359/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

7. UCHWAŁA NR XXVII-479/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 czerwca 2013 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

8. UCHWAŁA NR XXIII – 361/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

9. UCHWAŁA NR XXVI-445/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 17 maja 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXIII -361/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi