Oddaj stare meble, farby i …nie tylko

 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej będą mogli oddać stare meble oraz puszki po farbach i inne odpady niebezpieczne podczas zbiórek 6 września 2013 r. zorganizowanych przez Urząd Miejski w Lęborku.  Dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej zbiórka odpadów wielkogabarytowych przewidziana jest 13 września br., a niebezpiecznych w drugiej połowie września.    

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane (m.in. meble domowe, elementy wyposażenia mieszkań np. dywany, sprzęt sportowy np. rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe np. doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, itp.).

Odpady niebezpieczne to m.in. farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, smary, środki czyszczące, środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna itp. oraz opakowania po tych substancjach, a także świetlówki, lampy fluorescencyjne, akumulatory, baterie itp.

Szczegółowa lista odpadów objętych zbiórkami dostępna jest na miejskiej stronie internetowej www.lebork.pl (zakładka Dla mieszkańca, Odpady po nowemu).

Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni wystawić odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne 6 września 2013 r. bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

13 września br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców kamienic i bloków mieszkalnych. Odpady te należy wystawić przy altanach śmieciowych do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w zabudowie wielorodzinnej odbędzie się w drugiej połowie września – szczegóły wkrótce.

Uwaga: Odpady wystawione po wskazanym terminie nie będą odbierane (dotyczy to zarówno mieszkańców zabudowy jedno- jak i wielorodzinnej).

Urząd Miejski w Lęborku planuje we wrześniu także zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły wkrótce.

W przypadku jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. C 201, tel. 59 8637755, 59 8637702, ochrona@um.lebork.pl, odpady@um.lebork.pl