Budżet Obywatelski z dużymi zmianami (video)

Podczas poniedziałkowej (1.02) Sesji Rady Miasta lęborscy Rajcy procedowali nad nowym projektem uchwały dotyczącej przeprowadzenia na terenie Miasta Lęborka konsultacji społecznych projektu  „Budżet Obywatelski w Lęborku”. Nowa uchwała wprowadzi wiele zmian w harmonogram konsultacji, gdzie przesunięte zostały terminy poszczególnych działań oraz doprecyzowane zostały zapisy dotyczącyce rozdysponowania środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXXI-564/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 stycznia 2014 r. gdzie zaproponowane są następujące zmiany:

Kwota Budżetu Obywatelskiego, która łącznie wynosi 1 000 000,00 zł,  zostanie podzielona na:

projekty małe  - 150 000,00 zł,

projekty duże – 850 000,00 zł.

Projekty składane przez mieszkańców nie mogą przekraczać dla małych projektów kwoty 50 000,00 zł, a dla projektów dużych nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł

Zmianie ulegnie również załącznik nr 4 na uchwały czyli  formularz zgłoszenia projektów do zrealizowania w ramach LBO.  Nowe brzmienie:

„1. Podstawowe informacje

a) Charakter projektu (inwestycyjny czy nieinwestycyjny):

b) Tytuł projektu:

c) Wnioskodawca/y: (należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail)

d) Lokalizacja projektu:

e) Obszar tematyczny:

f) Szacunkowy koszt projektu:”

 

Nowy harmonogram

Harmonogram konsultacji
do 31 marca każdego roku Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu
do 30 kwietnia
każdego roku
Weryfikacja propozycji mieszkańców przez Komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych
II połowa maja
każdego roku
Głosowanie nad propozycjami
do 30 czerwca każdego roku Wpisanie wybranych przedsięwzięć do budżetu miasta

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Do tej pory nie ogłoszono jeszcze rozpoczęcia konsultacji na rok 2016.

YouTube Preview Image

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*