Pomysł na kolejne rondo w Lęborku

Na najbliższej sesji radni miejscy będą procedować na uchwałą dotyczącą połączenia drogowego między ulicą Żeromskiego a Jana Pawła II wraz z budową ronda na obecnej DK6.  

W przygotowanym projekcie uchwały czytamy, że Gmina Miasto Lębork chce przystąpić do realizacji zadania „Budowa połączenia drogowego ulic Żeromskiego, Jana Pawła II i Teligi wraz z rondem na DK6 w Lęborku”. Zadanie, o którym mowa realizowane ma być wspólnie z jednym z przedsiębiorców prowadzącym działalność gospodarczą nieopodal planowanej inwestycji.

W uzasadnieniu uchwały czytamy między innymi:

„W 2012 przedsiębiorstwo przystąpiło do prac projektowych centrum handlowego pomiędzy ulicami Żeromskiego i Jana Pawła II. Po rozmowach z GDDKiA okazało się, że jest możliwość wybudowania dojazdu do centrum bezpośrednio z DK6 pod warunkiem, że nowa ulica będzie drogą publiczną zarządzaną przez Miasto. W interesie Miasta było rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia o włączenie ulicy Teligi do DK6. Dzięki temu powstałby ciąg pieszy łączący osiedle Sportowa z dworcem kolejowym i dalej centrum miasta oraz bezpośredni dojazd do osiedla z DK6. Z tego powodu 20 listopada 2012 Miasto podpisało z przedsiębiorstwem list intencyjny, w którym przedsiębiorstwo zobowiązało się wykonać na własny koszt dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Strony ustaliły, że koszt budowy skrzyżowania na DK6 wraz z łącznikiem do ul. Żeromskiego pokryje Przedsiębiorstwo, koszt budowy łącznika do ul. Teligi pokryje Miasto. Cały majątek powstały w procesie inwestycyjnym (w zakresie dróg i związanej z nimi infrastruktury) stanowić będzie własność komunalną. Szczegóły pozostawiono do późniejszego określenia.

04.06.2014 wydana została na rzecz Miasta decyzja ZRID znak 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Żeromskiego na terenie dzielnicy gospodarczo-przemysłowej w Lęborku”. W konsekwencji decyzji Przedsiębiorstwo zostało na rzecz Miasta wywłaszczone z gruntów niezbędnych do budowy dróg. Przedsiębiorstwo odstąpiło od dochodzenia odszkodowań za przekazane grunty, tym samym przekazało je na rzecz Miasta nieodpłatnie.

Dzięki realizacji zadania Miasto zyska nowe połączenie osiedla Sportowa i ul. Żeromskiego z DK6. Uzyskamy lepsze rozłożenie ruchu na skrzyżowaniach DK6 z ulicami Krzywoustego i Kusocińskiego. Radykalnie poprawi się bezpieczeństwo pieszych przekraczających DK6 w miejscu planowanej inwestycji, szczególnie gdy ruch ten wzrośnie po wykonaniu przedłużenia tunelu na dworcu do ul. Żeromskiego.”

Decyzję w tej sprawie podejmą Radni podczas najblżejszej sesji w poniedziałek 1 lutego.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*