XXVIII Sesja Rady Miejskiej (video)

XXVIII  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbyła się w dniu 13 września 2013 roku o godz. 12.00 w  Sali Rajców Urzędu  Miejskiego.

 Video - XXVIII  Sesja  Rady  Miejskiej

YouTube Preview Image

 

Porządek obrad:

I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.  Przyjęcie protokołu Nr XXVII obrad  Sesji Rady Miejskiej w Lęborku  w dniu

20.06.2013r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Uznania za celowe przystąpienie Gminy Miasto Lębork do realizacji projektu pn.:  ”Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” w ramach Konkursu Dotacji na działania wpierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.

2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G od drogi krajowej nr 6 do miejscowości Lubowidz”.

3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 330G – ulicy Kaszubskiej w Lęborku na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Kartuskiej”.

4. Zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

5. Zmiany Uchwały Nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030.

6.Uchwalenia” Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

7.Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku.

8. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę, stanowiącej dz. nr 257, obrębu 11 miasta Lęborka przy ul. Bema, na okres dłuższy niż trzy lata.

9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę, stanowiącej dz. nr 288, obrębu 11 miasta Lęborka przy ul. Bema , na okres dłuższy niż trzy lata.

10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej  garażem wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę, stanowiącej część działki nr 354/2  obrębu 3 miasta Lęborka przy ul. Konopnickiej , na okres dłuższy niż trzy lata.

11.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej zabudowanej garażem wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę , stanowiącej działkę nr 77/13, obrębu 4 miasta Lęborka przy ul. Wita Stwosza , na okres dłuższy niż trzy lata.

12. Wyrażenia zgody  na wydzierżawienie  nieruchomości gruntowej o pow.16m2  stanowiącej część działki nr 297/12 obrębu 7 przy ul. Zwycięstwa zabudowanej obiektem o funkcji mieszkalnej wzniesionym na podstawienie pozwolenia na budowę  w celu powiększenia istniejącego lokalu mieszkalnego , na okres dłuższy niż trzy lata.

13.Wyrażenia zgody  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej 48,89 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Gierymskiego 2 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

14.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. użytkowej 19,59 przy ul. Orlińskiego 2-2a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego udziału w gruncie.

 

15.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych :

- lokalu mieszkalnego nr 7a o pow. użytkowej33,71 m2znajdującego się w budynku przy ul. Stryjewskiego 7 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie,

- lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 29,91m2 znajdującego się w budynku przy ul.  Stryjewskiego 8  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie,

- lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej 47,60m2 przy ul. Stryjewskiego 42- 42a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego  udziału w gruncie.

 

16.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych:

- lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 40,44m2 znajdującego się w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz sprzedaż przynależnego udziału w gruncie,

- lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej 39,04m2 znajdującego się w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz sprzedaż przynależnego udziału w gruncie.

 

17.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku przy ul. Gdańskiej 41a wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie.

 

18. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych:

- lokalu mieszkalnego nr 5  znajdującego się w budynku przy ulicy Żeromskiego 1 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie,

- lokalu mieszkalnego nr 4   znajdującego się w budynku przy ulicy Żeromskiego 1 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

 

IV. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż trzy lata.

 

V. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Lęborku od 1.01.2013 roku do 30.06.2013 roku.

 

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Wnioski i oświadczenia.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX.  Informacje Przewodniczącego Rady.

X. Zamknięcie obrad.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*