VI MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa 2014 – zaproszenie

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku zaprasza do udziału w VI zawodach  MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa 2014, które odbędą się w niedzielę (14.09) przy Stadionie Miejskim w Lęborku. Zapisy w biurze zawodów od godziny 9:00 – 10:00. 

Więcej informacji na - www.csir.lebork.pl 

R E G U L A M I N
VI MTB TOUR LĘBORK Pazur Lęborskiego Lwa

I. PATRONAT
Starosta Powiatu Lęborskiego
Burmistrz Miasta Lęborka

II. ORGANIZATORZY
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska.

III. CEL
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego.
2. Promocja Miasta Lęborka.
3. Propagowanie i wdrażanie form wpływających na zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreację oraz zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
4. Integracja środowiska cyklistów wywodzących się z różnych dyscyplin kolarstwa.

IV. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
1. Termin – 14 września 2014 roku.
2. Miejsce – tereny leśne przy Stadionie Miejskim w Lęborku (ul. Kusocińskiego).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wyścig Rowerowy MTB Pazur Lęborskiego Lwa jest imprezą otwartą. Mogą w niej startować amatorzy w różnym wieku i stopniu zaawansowania oraz zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest:
a) osobiste zarejestrowanie się w dniu imprezy w biurze zawodów, podpisanie listy
startowej zawierającej tekst oświadczenia startującego i odebranie numeru startowego oraz chipu,
b) osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą zostać zarejestrowane po przedłożeniu
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
c) wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),
d) zawodnicy rywalizujący w kategorii Mega startują na rowerach MTB; w pozostałych kategoriach ten wymóg nie obowiązuje,
e) posiadanie sprawnego technicznie roweru,
f) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.
3. Komisja sędziowska może wykluczyć zawodnika z wyścigu jesli stwierdzi, że zataił on swój wiek.
4. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie.

VI. OPŁATY WPISOWE – na konto Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska; nr 22 9324 0008 0003 0368 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łebie o/Lębork.
1. Wpłata na konto bankowe do dnia 9 września 2014 roku:
– zawodnicy do 18 roku życia – 10 zł,
– zawodnicy po 18 roku życia – 20 zł.
2. Wpłata po dniu 9 września 2014 roku możliwa tylko w siedzibie Bramy Kaszubskiego Pierścienia przy Alei Niepodległości 6 lub w dniu wyścigu w biurze zawodów:
– zawodnicy do 18 roku życia – 15 zł,
– zawodnicy po 18 roku życia – 25 zł.
3. Zawodnicy zamieszkujący powiat lęborski są zwolnieni z opłat po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zameldowanie.

VII. PROGRAM ZAWODÓW
– godz. 900 – 1000 – zapisy w biurze zawodów (wydawanie numerów startowych i chipów),
– godz. 930 – start kategorii Smerfy – Stadion Miejski w Lęborku
– godz. 1030 – start kategorii Mini,
– godz. 1130 – start kategorii Hobby,
– godz. 1230– start kategorii Mega,
– dekoracja i losowanie nagród – 20 min. po zakończeniu rywalizacji w kategorii Mega Czasy zawodników będą mierzone elektronicznie, chipy po zakończeniu wyścigu należy zwrócić.
Po zakończeniu wyścigów w poszczególnych kategoriach zawodnicy mogą skorzystać z posiłku regeneracyjnego (posiłki wydawane od 1130 do 1330).

VIII. KATEGORIE
1. Kategoria Smerfy:
– MM: 5 – 7 lat.
2. Kategoria Mini – klasyfikacja w grupach:
– M0a/Chł., M0a/Dz.: 8 – 12 lat,
– M0b/Chł, M0b/Dz.: 13 – 15 lat.
3. Kategoria Hobby – klasyfikacja w grupach:
1) Mężczyźni : 2) Kobiety :
- M1 – do 18 lat – K1: do 18 lat,
- M2 – 19 – 30 lat – K2: 19 – 30 lat,
- M3 – 31 – 40 lat – K3: 31 lat i starsze
- M4 – 41 – 50 lat
- M5 – 51 – 60 lat
- M6 – 61 lat i starsi
4. Kategoria Mega – klasyfikacja open.

IX. DYSTANSE
1. Kategoria Smerfy – jedno okrążenie po bieżni wokół głównego boiska (ok. 450 m).
2. Kategoria Mini – ok. 5 km.
3. Kategoria Hobby – ok. 9 km.
4. Kategoria Mega – ok. 25 km.

X. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu z umocowanym do kierownicy roweru numerem startowym i zainstalowanym chipem.
2. W trakcie wyścigu zawodnik nie może skracać wyznaczonej przez organizatora trasy.
3. W przypadku zjechania z trasy zawodnik powinien zawrócić i rozpocząć wyścig w miejscu opuszczenia wyznaczonej marszruty.
4. Zawodnik musi przestrzegać zasad sportowej rywalizacji oraz zachowywać się w sposób kulturalny w czasie trwania imprezy.
5. Trasa oznakowana będzie taśmą biało-czerwoną.
6. Miejsca szczególnie niebezpieczne będą oznaczone czerwonymi wykrzyknikami na białym tle.
7. Zawodnik powinien zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość
pojawienia się na trasie innych pojazdów.
8. Zawodnik jadący wolniej powinien umożliwić wyprzedzanie zawodnikowi jadącemu szybciej.
9. Zawodnik musi ukończyć wyścig na rowerze, na którym wystartował.
10. Podczas wyścigu niedozwolona jest techniczna pomoc osób trzecich. Zawodnik może korzystać z pomocy innych zawodników.
Organizatorzy zalecają przystąpienie do wyścigu w kaskach ochronnych.

XI. NAGRODY
1. Kategoria Smerfy – każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.
2. Kategoria Mini – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych przyznawane są nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo puchar lub statuetka.
3. Kategoria Hobby – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych przyznawane są nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo puchar lub statuetka.
4. Kategoria Mega – za zajęcie miejsc od II do V (open) przyznawane są nagrody rzeczowe, a zwycięzcy nagroda specjalna i Puchar Burmistrza Miasta Lęborka.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników
zaginione w trakcie trwania imprezy.
2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników.
3. Wyścig odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i dokonania niezbędnych modyfikacji jego treści.
5. W sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy.
6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora
za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
7. Uczestnicy zawodów ponoszą osobistą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez siebie.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
spowodowane przez uczestników zawodów.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu na zawody i powrotu z nich.

Serdecznie zapraszamy!

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*