Wiadomości i wydarzenia

Andrzejkowy czar – „Okiem Mamy”

 Mimo, że noc Andrzejkowa przypada w tym roku z niedzieli na poniedziałek, ten weekend pełen jest zabaw, czarów, magii. Czyj but pierwszy ominie próg pomieszczenia? Jaką literę ukaże obrana jednym ciągiem, nieprzerwana skórka z jabłka? Jakie imię będzie miał nieznajomy, spotkany w nocy na skrzyżowaniu dróg? Kto szpilką trafi, w ukryte imię wybranka? Kto wylosuje listek staropanieństwa? Kto ślubną obrączkę? Komu trafi się różaniec – wróżący „karierę” w zakonie?

(więcej...)

...
Wiecej

Prawa Dziecka – „Okiem Mamy”

Wiele z nas wciąż żyje w przekonaniu, że dzieci mają obowiązki, zapominając, o ich prawach lub ich nie uznając, bo tak przecież wygodniej. Prawa? Jakie prawa? Jak to nie sprząta, jak bije się z innymi, jak jęczy, narzeka i żąda wciąż uwagi… Czas w końcu wykorzenić to myślenie, otworzyć oczy, pomyśleć chwilę i uznać prawdę. Dzieci mają prawa! (więcej...)...
Wiecej

Lęborskie biblioteki szkolne wesprze program „Książki naszych marzeń”

W roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie Rządowy program „Książka naszych marzeń”. W ramach programu realizowanego w Województwie Pomorskim Wojewoda Pomorski przyznał Gminie Miasto Lębork dotację celową z budżetu Państwa w łącznej kwocie 8 680 zł, z przeznaczeniem na zakup do bibliotek szkolnych książek (niebędących podręcznikami). (więcej...)...
Wiecej

W Lęborku powstanie Gminna Rada Seniorów

Na podstawie Uchwały Nr LIX-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi (…) projektów aktów prawa miejscowego (…) Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Lęborku oraz nadania jej statutu. (więcej...)...
Wiecej

„Zielone Gry” w Nowej Wsi Lęborskiej – Zaproszenie

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska bierze udział w projekcie ogólnopolskim „Zielone Gry”. Zielone gry to projekt edukacyjno- ekologiczny, w którym biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. Ale edukacja odbywa się w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych i internetowych. (więcej...)...
Wiecej